کروماتوگرافی گاز چیست؟


کروماتوگرافی گاز یکی از روشهای جداسازی اجزای ترکیبات شیمیایی بر اساس میزان فراریت آنهاست. این روش در مورد ترکیباتی بکار می‌رود که می توان آنها را بدون تجزیه شدن تبخیر کرد. از این روش می توان برای تهیه مواد خالص از ترکیبات یا تعیین ترکیب شیمیایی یک ماده استفاده کرد.

 

در این فرایند از دو فاز مختلف استفاده می شود. فاز اول ستونی از لوله های باریک (مویین) فلزی است که با لایه ایا میکروسکوپیک از مایع پر شده است. به این فاز، فاز ساکن گفته می شود. نمونه مورد آزمایش با استفاده از یک گاز حامل از درون ستون عبور داده می شود. گاز حامل اغلب یک گاز خنثی مانند هلیوم یا گاز واکنش نادهنده مانند نیتروژن است. به این بخش فاز متحرک گفته می شود.


 

اجزای ماده تحت تجزیه با عبور از درون لوله های مویین، با مایع ساکن درون آن که بصورت لایه ای دیوارها راپوشانده تعامل می کنند. این امر باعث زدایش هر یک از اجزا در مدت زمانی معین از ترکیب گازی می شود که این مدت زمان به زمان ابقا (retention time) برای آن جزء معروف است. در مدت زمان انجام فرایند بخش لوله‌های مویین درون یک کوره قرار داده می شوند تا حرارت ترکیب قابل کنترل باشد. تراکم یک جزء درو فاز گازی متحرک تابعی از فشار بخار گاز است.


برای شرکت در دوره های آموزشی عملی کروماتوگرافی گاز در آزمایشگاه های مجهز پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی، با این موسسه تماس بگیرید.


33355627 - (026)

33355628 - (026)

تاریخ ارسال: شنبه 15 اسفند 1394 ساعت 08:42 | نویسنده: مرکز آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.