مروری بر روش های آموزش زبان انگلیسی


 

بهترین روش آموزش زبان انگلیسی چیست؟ زبان شناسان طی مطالعات خود به این نتیجه رسیده اند که یک روش یگانه را نمی توان به عنوان بهترین روش آموزش برای تمامی افراد در تمامی زمینه ها معرفی کرد و هیچ روشی دارای برتری ذاتی نسبت به روشهای دیگر نیست.

 

همچنین بکاربردن یک روش شناسی یکسان برای تمامی فراگیران همواره ممکن یا مناسب نیست، زیرا این فراگیران دارای اهداف، محیط ها و نیازهای آموزشی متفاوت هستند.

 

یک مربی زبان حرفه ای و باتجربه همواره به روش انتخاب گرایی اصولی (Principled Electicism) متوسل می شود و برحسب اهداف، سبک یادگیری و پیش زمینه خاص هر فراگیر مناسب ترین روش را برای او انتخاب کرده و بکار می برد.

 

روشهای آموزش زبان در سالهای اخیر بویژه در طول 40 سال گذشته بسرعت متحول شده اند. بنابراین لازم است که هر آموزگار زبان انگلیسی این روشها را شناخته و مناسب ترین آنها را برای هر فراگیری بکار برد.

 

مرور کلی

هرکدام از روشهای آموزشی مبتنی بر چشم انداز ویژه ای از درک زبان و فرایند یادگیری هستند که فنون و مواد آموزشی را به ترتیبی از پیش معین بکار می‌برند. اصلی ترین روشهای آموزش زبان به ترتیب تاریخی عبارتند از:

 

روش گرامر و ترجمه (Grammer-Translation): این روش مبتنی بر یادگیری فن ترجمه از زبان انگلیسی به زبان مادری است ودر این راه بر یادگیری قواعد زبان انگلیسی و ساختار صحیح جملات تاکید زیادی می شود.

 

روش مستقیم (Direct Method): که روش طبیعی نیز گفته می شود بر یادگیری زبان روزمره گفتاری متکی است و در این راه دانش آموزان تشویق به ارتباط دادن مستقیم مفاهیم به زبان انگلیسی می شوند. آموزگار به زبان انگلیسی آموزش های خود را ارائه می کند.

 

روش سمعی-زبانی (Audio-Lingualism): در این روش تاکید اصلی بر تمرینات گوش دادن وصحبت کردن به زبان انگلیسی است و از زبان مادری هیچ استفاده جانبی نمی شود.

 

رویکردهای انسان گرایانه (Humanistic Approaches): از موسیقی و فعالیت های تفریحی برای ایجاد محیطی مشوق یادگیری زبان استفاده می شود. تعامل فعال دانش آموزان با یکدیگر برای درک انگلیسی بسیار تشویق می شود.

 

یادگیری ارتباطی (Communicative Language Teaching): از طریق ایفای نقش های اجتماعی، بازیها و تلاش در پرکردن شکاف های اطلاعاتی سعی در ایجاد ارتباطات صحیح و معتبر با سایر فراگیران زبان انگلیسی می شود.

 

انتخاب گرایی اصولی (Principled Electicism): در این روش، فنونی انتخاب می شود که بهترین تناسب را با زمینه کاری و اجتماعی فراگیر داشته و بیشترین جذابیت را برای او داشته باشد.

 

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 20 خرداد 1395 ساعت 23:24 | نویسنده: مرکز آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.